Skip to main content

Упознајте еПротокол

eПротокол је алат за ефикасно функционисање запослених у оквиру организација у којима раде.

КОНТАКТ

Решења која нуди еПротокол

Приступ документима

Приступ документима

Запосленима је омогућен приступ документацији у оквиру организационе јединице, иако је неко од колега одсутан.

Радна група

Радна група

еПротокол нуди могућност формирања тимова, креирања пројектних задатака и поделе послова.

Интерна комуникација

Интерна комуникација

еПротокол пружа једноставну комуникацију која остаје трајно забележена.

Претрага

Претрага

еПротокол омогућава да помоћу ознака пронађете жељени пројекат, документ, записник, уредбу, одлуку итд.

Архива

Архива

еПротокол чува сва Ваша документа и пројекте на једном месту.

Приступ документима

Запосленима је омогућен приступ документацији у оквиру организационе јединице, иако је неко од колега одсутан.

Радна група

еПротокол нуди могућност формирања тимова, креирања пројектних задатака и поделе послова.

Интерна комуникација

еПротокол пружа једноставну комуникацију која остаје трајно забележена.

Претрага

еПротокол омогућава да помоћу ознака пронађете жељени пројекат, документ, записник, уредбу, одлуку итд.

Архива

еПротокол чува сва Ваша документа и пројекте на једном месту.

Бенефити

Безбедност

Безбедност свих корисника гарантована је помоћу јединственог корисничког ИД. Надзор над целим системом спроводи се у складу са најновијим протоколима.

Једноставност

Једноставан и финкционалан дизајн који омогућава лако сналажење кроз апликацију.

Агрегација

еПротокол омогућава лако повезивање система са већим бројем корисника, дефинисање организационих јединица и управљање корисничким налозима.

Адаптибилност

Апликација је прилагођена потребама и радним задацима различитих сектора, у оквиру радних јединица, независно од броја корисника.

Предности платформе

1

Нотификације

Апликација Вас обавештава о свим битним, истакнутим или персоналозованим дешавањима у оквиру пројекта.

2

Подсетник

еПротокол Вам омогућава да уз помоћ подсетника будете сигурни да нико од колега неће пропустити састанке и битне датуме.

3

Спољни сарадници

Омогућено је укључивање спољних сарадника, ревизора или особа са привременим задужењима који нису део ваше институције или компаније.

Ко користи еПротокол?

Институцијe

Апликација обезбеђује ефикасније спровођење конкурса, претрагу и трајно чување докумената, као и транспарентно делегирање радних задатака.

Институцијe

Апликација обезбеђује ефикасније спровођење конкурса, претрагу и трајно чување докумената, као и транспарентно делегирање радних задатака.

Компаније

Коришћењем апликације еПротокол компанијама је омогућено планирање, организовање, вођење и контрола свих пројеката и финансијских послова.

Компаније

Коришћењем апликације еПротокол компанијама је омогућено планирање, организовање, вођење и контрола свих пројеката и финансијских послова.

Општинe

Путем еПротокола општинама се омогућава реализација свакодневних задатака, финанскијских и инспекцијских послова, оснивање установа.

Општинe

Путем еПротокола општинама се омогућава реализација свакодневних задатака, финанскијских и инспекцијских послова, оснивање установа.

Јавнe установe

еПротокол пружа могућност праћења задужења и вођења документације свих сектора јавних установа.

Јавнe установe

еПротокол пружа могућност праћења задужења и вођења документације свих сектора јавних установа.

Контактирајте нас

    Уколико желите да Вам приближимо начин функционисања апликације еПротокол закажите своју презентацију путем имејл-адресе или броја телефона.